Kerktoren Open Hof

De toren van de Open Hofkerk aan de Middelharnisstraat in Rotterdam-Pendrecht is op 25 oktober 2022 verwijderd en hield dus op te bestaan als vertrouwd beeld in Pendrecht.
De voornaamste redenen voor het verwijderen van de klokkentoren was het feit dat er ernstige roestvorming was geconstateerd aan de toren, evenals scheuren in de betonnen sokkels. Aangezien de kerk inmiddels gesloten was en te koop stond heeft de toenmalige eigenaar, de PKN, besloten geen investeringen meer te doen aan deze kerk. De nieuwe gebruiker heeft aangegeven de kerktoren niet te zullen gebruiken en zag daarom, ook gezien de kosten, geen nut in het behouden van de klokkentoren. De toenmalige kerkmeester vond het niet verantwoord om de toren zonder het noodzakelijke onderhoud te laten staan; gelet op de staat van de toren en de geconstateerde gebreken was er gevaar van omvallen.
De nieuwe gebruiker heeft daarom besloten de toren te laten verwijderen, zonder op de hoogte te zijn van het feit dat de toren een monument is. Het is betreurenswaardig dat een gemeentelid dat wél op de hoogte was van de speciale status van deze toren en ook wist van de plannen van de nieuwe gebruiker, verzuimd heeft deze informatie met de nieuwe gebruiker te delen.
Deze persoon heeft de sloop van de toren gefilmd en gefotografeerd en de gemeente Rotterdam op de hoogte gebracht van de sloop. Daarmee heeft deze persoon de nieuwe gebruiker in diskrediet gebracht en opgezadeld met een enorme kostenpost van duizenden euro’s. Dit was te voorkomen geweest! Deze non-profit- organisatie zet alle zeilen bij om een baken van rust en een veilige plaats te zijn voor de mensen in de wijk, en het is zonder meer zuur te noemen dat de middelen waarmee men de mensen in de wijk Pendrecht had willen dienen, nu besteed moeten worden aan grote bedragen aan onkosten die eenvoudig te voorkomen waren geweest.
Het is onbegrijpelijk dat één enkele persoon bewuste actie heeft ondernomen om dit mooie werk in diskrediet te brengen en financieel te benadelen.
Maar:
Op 06 juni ’23 is het zover: de kerktoren komt – met haar klok – in afgeslankte vorm terug! De werkzaamheden zullen om 07.00 uur beginnen.

Wilt u ons steunen om het werk van Seinpost Slinge door te laten gaan? Voor een gift kunt u geld overmaken op rekening van St. Beheer OG Seinpost Slinge rek. nr: NL53 RABO 0314 6377 10
Voor meer info kunt u mailen naar: beheer@seinpostslinge.nl