Kerktoren weer op haar oude plek

Op dinsdag 6 juni is de toren weliswaar in afgeslankte vorm weer op haar oude plek terug geplaatst. Onze vrijwilligers zullen nu de komende tijd gaan schilderen en de klok waar nodig weer in oude glorie herstellen.
Deze hele exercitie heeft een enorm gat geslagen in ons budget. Voor het gebouw dat enorm achterstallig onderhoud nodig heeft is veel geld nodig!!

Wilt u ons helpen? Elke euro is er een om ons werk voort te kunnen zetten. Alle hulp is welkom zowel financieel als met handjes.

U kunt u gift overmaken op onze rekening van Beheer Seinpost Slinge op rekeningnummer NL53 RABO 0314637710 o.v.v. Kerktoren.

Alvast vriendelijk bedankt.