Organisatie

Wie zijn wij?

Dick van den Boogaart

Voorzitter

Jaap Vroegop

Secretaris & bestuurslid

Roeland Overkamp

Penningmeester

Jan van Eijk

Vrijwilliger

Jaques de Pree

Vrijwilliger

Max Feenstra

Vrijwilliger

Leo van der Meer

Vrijwilliger

Onze vrijwilligers zijn van zeer grote waarde binnen de Seinpost Beheergroep. Want wat pakken deze vrijwilligers allemaal aan:

  • Elektra waar nodig repareren, vervangen of moderniseren
  • Een verfje hier, een verfje daar
  • De oude kansel verwijderen, grondwater verwijderen i.v.m. overlast
  • Lampen vervangen wat een bijdrage levert aan het beheersbaar krijgen van de energiekosten
  • Kortom alle dagelijks onderhoud dat acuut nodig is maar ook met vooruitziende blik
  • Vrijwilligers van de beheergroep is aanwezig tijdens verhuur van het pand voor feestjes om de
    huurder toegang te verlenen en na afloop alles te controleren en af te sluiten.

U ziet: deze mensen zijn onmisbaar voor een net en goed onderhouden gebouw!

Activiteiten

De stichting Beheer Onroerend Goed Seinpost Slinge heeft als doel om het pand aan de Middelharnisstraat te beheren en te onderhouden. Via verhuur aan de Stichting Seinpost Slinge Maatschappelijk en Kerkelijk en aan particuliere huurders verwerft zij middelen waarmee zij het pand in de gewenste staat van onderhoud kan behouden en aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Bestuur
Voorzitter: Dick van den Boogaart
Secretaris/Bestuurslid: Jaap Vroegop
Penningmeester: Roeland Overkamp

Post- en bezoekadres
Middelharnisstraat 153
3086 GJ  ROTTERDAM

RSIN
817486136

IBAN
NL 53 RABO 0314 6377 10

KvK
24407977

Beloningsbeleid
De bestuurders van de stichting doen hun werk onbezoldigd.

Aanvraagformulier zaalhuur